Reactie NvvK op consultatie verzegeling toilet

Geplaatst op 18-08-2021  -  Categorie: Algemeen

De tweede kamer heeft de minister opgeroepen om wetgeving te introduceren om de toiletten aan boord van schepen te verzegelen. Hiermee moet worden afgedwongen dat schepen niet meer hun zwartwater (toilet) lozen in het oppervlaktewater. De tweede kamer redeneert dat het formeel nu ook al niet mag, dus verzegeling is slechts een aanvulling op de de handhaving. Ze gaat daarmee voorbij aan de onmogelijkheid om nu in grote getalen afval te lozen.

Tot 3 september loopt er een consultatie ronde waarbij iedere betrokkenen zijn ideëen/mening kan doorgeven. De consultatie vindt u op deze link: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart

Uiteraard heeft ook het bestuur van de Kustzeilers gereageerd op de consultatie. De vereniging is positief over de inspanning om verontreinigingvan het oppervlaktewater terug te dringen. De voorgestelde methode om de afsluiters te verzegelen acht zij echter onwenselijk en onwerkbaar. Verzegeling is voor zeevarende schepen zeer onpraktisch. Daarnaast zijn de voorzieningen in de Nederlandse havens nog niet op peil. Ook is verzegeling problematisch bij het vorstvrij houden van de afsluiters in de winter. De volledige reactie van de NvvK leest u hier.