Kascontrole commissie

Deze commissie controleert  de financiële verslaglegging van het bestuur. De commissie geeft de Algemene Leden Vergadering ieder jaar een advies om het bestuur wel of niet decharge (ontslag van bestuurlijke verantwoording) te verlenen. Desgewenst geeft ze daarbij adviezen en/of aanwijzingen om de administratie te verbeteren c.q. aan te passen.

De commissie voor controle over het verenigingsjaar 2023 bestaat uit:

Leo van Kempen
Ronald Kiel