Kascontrole commissie

Deze commissie controleert  de financiële verslaglegging van het bestuur. De commissie geeft de Algemene Leden Vergadering ieder jaar een advies om het bestuur wel of niet decharge (ontslag van bestuurlijke verantwoording) te verlenen. Desgewenst geeft ze daarbij adviezen en/of aanwijzingen om de administratie te verbeteren c.q. aan te passen.

De commissie bestaat uit:

Theo Hooning Voorzitter
Sjoerd Algera Commissielid
Wilfred Nagel Commissielid