Contributies

De contributie voor 2021 bedraagt:

Gewone leden € 123,20
Leden 18 t/m 25 jaar € 45,05
Gezinsleden € 37,90
Donateurs Minimum donatie € 53,-
Gezinsbegunstigers  € 22,-
éénmalig entreegeld  € 35,00

(Bij aanmelding vanaf 1 sept. bedraagt de contributie 50% van het jaarbedrag)

De Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers is aangesloten bij het Watersportverbond, de afdracht aan het Watersportverbond is inbegrepen in de contributie. Ben je lid van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen? Vraag dan de dubbele afdracht terug.