logo-nvvk

Nederlandse Vereniging van Kustzeilers

 

Nederlandse Vereniging van Kustzeilers

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven leden waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen.

Voorzitter Hans de Sonnaville
Vice voorzitter Wouter Kruijt 
Secretaris Reinier Bax
Penningmeester Giena Bartelts
Bestuurslid  Sietske Cnossen
Bestuurslid André Benders
Bestuurslid Meriam Winterink