Buitengewone Algemene Vergadering en lezing incidentbestrijding IJsselmeergebied

dinsdag 26 september 2023

 
Tijd
19:30 tot 22:00 uur
Inschrijfperiode
vrijdag 25 augustus 2023 t/m zaterdag 23 september 2023
Locatie
Aan ut Water Lelystad
 

Voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering en de lezing over incidentbestrijding IJsselmeergebied is er de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren en o.a. de zeilervaringen van afgelopen zomer van elkaar te horen.

 

Verkiezing twee nieuwe bestuursleden

Om het bestuur te versterken is gezocht naar een of twee potentiële bestuursleden.

In de personen van Nanette Okken en Gido van Praag meent het bestuur deze versterking te hebben gevonden. Via deze link kun je nader met hen kennismaken.

 

De benoeming van bestuursleden is voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Om de bestuurlijke versterking snel te kunnen realiseren is een Buitengewone Algemene Vergadering uitgeschreven.

Gezien de beperkte omvang van de agenda van deze AV wordt ook een interessante lezing gehouden over de veiligheidsorganisatie en incidentbestrijding van het IJsselmeergebied. 

 

Lezing over de praktijk van incidentbestrijding IJsselmeergebied.

Aansluitend aan de vergadering wordt een presentatie gehouden over incidentbestrijding in het IJsselmeergebied:

Om een adequate incidentbestrijding in het IJsselmeergebied, omvattende IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer, te organiseren en te borgen is de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) vorm gegeven.

In dit netwerk zijn veel partijen actief, die alle een eigen rol en taak in de incidentbestrijding hebben. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veiligheidsregio’s en Waterschappen rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, Kustwacht en de Nationale Politie. De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor incidentbestrijding op het IJsselmeergebied. Aan de Veiligheidsregio Flevoland is de coördinerende rol binnen de SAMIJ toebedeeld.

Hoe de incidentbestrijding op het water in de praktijk vorm is gegeven wordt nader uit de doeken gedaan tijdens een presentatie van Ruud Walters, Hoofd Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek en Haaye van der Straten, Waterfunctionaris IJsselmeergebied.

Aspecten als melding en alarmering, taakverdeling tussen organisaties, incidentscenario’s en werkwijzen e.d. komen hierbij aan de orde. Uiteraard bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Mocht je van te voren al vragen hebben, kun je deze doorgeven aan bureau@kustzeilers.nl

 

Na afloop is er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

We hopen een groot aantal leden te ontmoeten.

 

* De formele uitnodiging met agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt 2 september naar alle leden gemaild.