Email adres registreren

Elk lid wordt verzocht hier zijn of haar email adres op te geven. Mocht het adres bekend zijn bij het bureau, dan ontvangt U per kerende email een wachtwoord. Indien het een ons onbekend email adres betreft zal het bureau of een van de webmasters een controle uitvoeren en U alsnog de gegevens verstrekken.