Verenigingswimpel en -sticker

Verenigingswimpels en stickers kunnen bij het bureau besteld worden door overmaking van de kosten naar rekening NL62 INGB 0002 6180 98 tnv Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers,
onder vermelding van het gevraagde aantal wimpels en stickers.

  • Kosten wimpel : €9,- per stuk
  • Kosten sticker €2,- per stuk
  • Verzendkosten €2,- per bestelling

Na ontvangst worden de wimpels en stickers toegezonden.