Teruggave dubbele contributie Watersportverbond

De NVvK is aangesloten bij het Watersportverbond. Dat betekent dat u, met de contributie voor uw lidmaatschap van de NVvK, ook een afdracht voor het Watersportverbond betaalt. Als u van twee of meer bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen lid bent, kunt u de afdracht aan het Watersportverbond terugvragen zodanig dat er per saldo slechts 1 maal wordt afgedragen. Hiertoe dient u een verzoek te richten aan het Watersportverbond. Dit kan schriftelijk of per email (info@watersportverbond.nl). Geeft u duidelijk aan van welke verenigingen u lid bent, uw lidmaatschapsnummers en uw rekeningnummer.