Informatie

Informationen / Deutsch

De essentie van de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace:

In tegenstelling tot een zeilwedstrijd waarbij een vastgestelde baan in zo kort mogelijke tijd gevaren moet worden, moet u in deze wedstrijd/tocht in 24 uur zoveel mogelijk gevaren mijlen realiseren. Er  wordt gevaren op het IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee en Noordzee. De te varen route kiest u zelf met gebruikmaking van gepubliceerde rakken, die maximaal 2x gevaren mogen worden. U kunt kiezen uit 9 starthavens aan het IJsselmeer en 5 aan het Markermeer, om dan 24 uur later voor de haven van Medemblik te finishen. Als u finisht tussen 23 en 24 uur na uw start had u mogelijk met een andere rakkenkeuze wat meer mijlen kunnen scoren. Bij het passeren van de finish tusen 24 en 25 uur na uw start worden er "strafmijlen" afgetrokken. Binnenkomst vóór het 23e en ná het 25e uur levert een DSQ op. Het zal duidelijk zijn dat een goed inzicht in de meteorologische ontwikkelingen, en de juiste interpretatie van de stroomgegevens op Noordzee en Waddenzee van essentieel belang is. Voor het tijdverlies tijdens het schutten in het Naviduct van de Houtribdijk en de sluizen van de Afsluitdijk wordt een compensatie gegeven. Voor de uitslagverwerking dient u een verklaring in te vullen en voor de starthaven, elke geronde boei, en de finish een barcodesticker te plakken. Na het binnenlopen in Medemblik levert u de verklaring van de gevaren rakken in en kunt u, terwijl u uw ervaringen met mededeelnemers uitwisselt, op de geplaatste monitoren de voorlopige uitslagen volgen. Zondagmorgen 10.00 uur vindt bij kasteel Radboud de prijsuitreiking plaats, waarbij elke deelnemer een uitslagenboekje en herinneringsplaquette of jaarcijfer ontvangt.

Hoe kunt u meedoen?

De inschrijving voor de wedstrijd staat open voor de schippers van kajuitzeiljachten tot 20 meter l.o.a. van: ORC, Ronde- en Platbodemjachten, verenigingen aangesloten bij de Federatie PolyClassics, VKSJ klassieke jachten en Zeegaande Multihulls. De uitslagberekening geschiedt op basis van de op de meetbrief vermelde Rating. Bij de klassieke jachten volgt berekening op basis van de door de VKSJ ontwikkelde meetmethode, bij de PolyClassics op basis van de SW-factor.

Niet gemeten schepen kunnen inschrijven voor de tocht. Bij de tocht ligt de nadruk op de prestatie van 24 uur aaneengesloten varen en navigeren, echter, hier worden vaak ook indrukwekkende afstanden gerealiseerd. Middels een formule die gebaseerd is op de waterlijnlengte wordt van elke deelnemer een prestatie berekend. De 15 boten met de beste prestatie worden met een aandenken beloond.

Ten aanzien van de veiligheid worden er eisen gesteld. Zo is b.v.  een Driekleuren Toplicht dwingend voorgeschreven, en voor het bevaren van de Wadden- en Noordzee dient u een reddingsvlot aan boord te hebben. Zie de World Sailing Offshore Special Regulations en de Aankondiging (gepubliceerd onder "Aankondigen en Gegevens). Er wordt daadwerkelijk gecontroleerd d.m.v. steekproeven, zowel voor de start , tijdens-(bijv. bij sluispassage's)  en na de wedstrijd!

Niet onvermeld mag blijven; de geweldige sfeer in Medemblik als in een tijdsbestek van enkele uren zo’n 700 zeiljachten de havenhoofden passeren, waarbij de Horeca op de kade zijn beste beentje voorzet om het de deelnemers en toeschouwers naar de zin te maken.

Kortom; een evenement dat u niet zou mogen missen!

De Aankondiging, Wedstrijd- en Tochtbepalingen, Rakkenkaarten / tabellen, veiligheidsvoorschriften enz. vind u onder "Wedstrijd-documenten"
Uitslagen, verslagen van deelnemers en foto's van voorgaande jaren vind u onder "Terugblik".