Driehoek Noordzee Challenge

Zeekaarten

In de veiligheidslijst (zie ook onder de knop Informatie) staat opgenomen welke zeekaarten verplicht dan wel aanbevolen zijn. Verplichte kaarten zijn (uitgave 2013 of een bijgewerkte eerdere editie): 

  • BSH 1000 en 1001
  • NL 1801 en 1811
  • BA 3283 Shetland Island South Street
  • BA 3271 Lerwick Harbour an approaches
  • Noorse jachtset E 
  • Imray C25 en C26
  • Reeds Almac 2013 of Reeds Eastern Almanac 2013.

Aanbevolen wordt een jachtset Delius Klasing set 6 (Westkust Denemarken) en kaarten van de noord-oost-kust van Engeland, Schotland en Deense kaartenset ‘Vestkusten og Limfjorden’ voor aanlopen van uitwijkhavens. Verder wordt aanbevolen een pilot van Noord Schotland / Shetlands.

Voor advies en het bestellen van de kaarten en pilots kunt het beste terecht bij Datema Amsterdam, zie http://www.datema-amsterdam.nl/ of datema-amsterdam@planet.nl