Teruggave dubbele contributie Watersportverbond

De NVvK is aangesloten bij het Watersportverbond. Dat betekent dat u, met de contributie voor uw lidmaatschap van de NVvK, ook een afdracht voor het Watersportverbond betaalt. Als u van twee of meer bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen lid bent, kunt u de afdracht aan het Watersportverbond terugvragen zodanig dat er per saldo slechts 1 maal wordt afgedragen. Hiertoe dient u een verzoek te richten aan het Watersportverbond. Doe dat wel vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Meer informatie en een formulier om de dubbele afdracht terug te vragen staat op de website van het Watersportverbond.