Driehoek Noordzee Challenge

Informatie

Kleine Driehoek 2018

Eisen aan boot en bemanning
Uw boot moet voldoen aan de eisen op de veiligheidslijst; zie ook de bijbehorende toelichting. Deze veiligheidslijst is in januari 2017 door de veiligheidscommissie van de Kustzeilers aangepast, en gebaseerd op cat. 2 ISAF.

Informatie & schippersavond

Die was op vrijdag 6 april 2018 in Aan ut Water, Lelystad.

Vragen? Email: driehoeknoordzee@kustzeilers.nl