Biografie IJsselmeer

Onlangs is een cultuurhistorische biografie van het IJsselmeer verschenen die de lange geschiedenis van het IJsselmeer schetst en het cultureel erfgoed en de bijzondere landschappen beschrijft die daaruit zijn ontstaan. Aanleiding voor de studie is de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 die de rijksoverheid, samen met andere overheden en betrokkenen uit de regio wil gaan opstellen. Deze gebiedsagenda moet richting gaan geven aan de vele ontwikkelingen die op het IJsselmeer afkomen vanwege onder andere klimaatverandering.

De biografie schetst de geschiedenis van het IJsselmeer van de vroegste oorsprong tot het heden aan de hand van vier thema’s: Land en Water, Wonen en Leven, Handel en Visserij. Per thema is een verhaallijn geschreven waarin de geschiedenis chronologisch aan bod komt. Daarnaast brengt de studie in beeld wat van die geschiedenis nu nog te zien is in het gebied.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed kun je de publicatie downloaden.