Lid worden?

Lidmaatschap aanvragen

De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. Dat een lidmaatschap veel te bieden heeft blijkt wel uit de informatie op deze website, de zomer- en winteractiviteiten, het verenigingsblad De Drietand, het Jaarboek, etc. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers en om dat uitgangspunt te handhaven wordt van een nieuw lid ook enige ervaring met zeezeilen verwacht.

U kunt het lidmaatschap van de NVvK direct aanvragen via het digitale aanmeldingsformulier. Wilt u liever een opvraagbaar formulier dat u kunt printen, invullen en opsturen? Download dan Aanvraag Lidmaatschap NVvK of neem contact met het Bureau van de NVvK.

De Kustzeilers hechten veel waarde aan ervaring met het zeezeilen en stellen een ervaringseis eis voor leden. Te weten een rol als eindverantwoordelijke op een aaneengesloten tocht van minimaal 100Nm op zee of  IJsselmeer/ Wad. Of een onderbroken tocht op zee en/of IJsselmeer/ wad van minstens 300Nm. Indien niet aan de ervaringseis wordt voldaan staat het kandidaatlidmaatschap open en wordt u uitgenodigd om de gewenste ervaring op te doen via onze tochten.

Behalve gewone en kandidaatleden kent de vereniging ook jeugdleden tussen de 12 en 18 jaar, gezinsleden en donateurs.

Donateurs ontvangen de Drietand, kunnen deelnemen aan 'droge' evenementen en mogen de Algemene Vergadering als toehoorder bijwonen. Ze ontvangen niet het Jaarboek.

Inclusief lidmaatschap Watersportverbond  

De NVvK is aangesloten bij het Watersportverbond. Via de NVvK bent u dus tevens lid van het Watersportverbond en maakt u deel uit het van de georganiseerde watersport. In een aangepast artikel uit het clubblad van de Watersportvereniging Lelystad kunt u lezen welke voordelen dit voor u heeft

Lid van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen? Vraag dubbele afdracht terug

De vereniging heeft u dus veel te bieden. Maar de vereniging vraagt ook iets van haar leden, namelijk dat zij een zekere voorbeeldfunctie vervullen in de Nederlandse zeezeilerij, door het bevorderen van de veiligheid en het goed zeemanschap, het handhaven van goede omgangsvormen op het water en het helpen van elkaar en van anderen.

Gratis voor nieuwe leden

Nieuwe leden ontvangen als welkom de clubstandaard, de laatste Drietand en het Jaarboek. Nieuwe leden kunnen per direct deelnemen aan de lezingen en cursussen en mogen direct gebruik maken van het leden-tarief voor zeiltochten.

Contributie

Contributie voor het jaar 2017

  • Gewone en kandidaat-leden   €102,-
  • Leden jonger dan 26 jaar € 34,45
  • Gezinsleden € 27,60
  • Jeugdleden € 19,90
  • Donateurs, minimum donatie € 53,-

Deze bedragen zijn exclusief afdracht aan het Watersportverbond van € 19,80 voor gewone- en kandidaat-leden en € 9,90 voor leden jonger dan 26 jaar, jeugdleden en gezinsleden

Het entreegeld bedraagt éénmalig € 35,00 voor elk nieuw lid.