Uitstel doorvaart windparken

Hoewel eerder was aangekondigd dat kleine schepen vanaf 1 april door de windparken op de Noordzee zouden mogen varen, blijkt deze datum niet haalbaar. De aanpassingen in de windparken, die nodig zijn om de doorvaart veilig, handhaafbaar en uitvoerbaar te maken, zijn namelijk niet op 1 april gereed. Het verbod op doorvaart bljift daarom nog tot nader bericht gelden. Zodra bekend is vanaf welke datum doorvaart toegestaan zal zijn, wordt deze op www.windopzee.nl bekend gemaakt.

In de Beleidsnota Noordzee (2016-2021), die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Waterplan 2, is het beleid voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee vastgesteld. Hierin staat het voornemen om alle operationele windparken (met uitzondering van het Gemini windpark) in 2017 open te stellen voor doorvaart en medegebruik onder voorwaarden. Concreet gaat het dan om de windparken Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen Het Watersportverbond heeft hier, samen met het Platform Waterrecreatie, de Beroepszeilvaart BBZ en Sportvisserij Nederland, hard aan gewerkt. Dit om te voorkomen dat de beoogde uitbreiding van de oppervlakte windparken ten koste zou gaan van de veiligheid van de kleine scheepvaart. Door de windparken doorvaarbaar te maken voor schepen kleiner dan 24 meter, wordt voorkomen dat kleine schepen gedwongen worden in de nabijheid van de verkeersbanen en over de verkeersknooppunten van de grote scheepvaart te varen.

Aan de doorvaart zullen straks voorwaarden verbonden zijn. Zo moet er een AIS transponder en marifoon aan boord zijn. Doorvaart bij nacht blijft verboden en bij slecht zicht en slecht weer wordt het afgeraden. Rondom afzonderlijke turbines blijft een cirkel met een straal van 50 meter verboden gebied. In ieder park staat een duidelijk herkenbaar transformatorstation; daarvan moet minimaal 500 meter afstand worden gehouden. Tijdens de bouw en groot onderhoud zijn parken of delen daarvan gesloten.