Stuur uw reisverhaal in voor het Jaarboek 2019

Als u deze oproep leest, is het seizoen nog niet voorbij, maar uw grote reis zit er waarschijnlijk  wel op. Ongetwijfeld zijn er dit jaar weer veel mooie zeiltochten gemaakt. Wij zien dan ook met grote belangstelling uit naar uw reisverhalen  voor het nieuwe Jaarboek 2019.

Deze oproep doen wij al in een vroeg stadium, omdat we datum waarop u de reisverhalen kunt inleveren via de website, hebben vervroegd naar 1 oktober 2018. De deadline blijft zoals gebruikelijk 31 december 2018. 

De reisverhalen in ons Jaarboek worden door de leden zeer gewaardeerd. Behalve leesplezier biedt deze rubriek ook de mogelijkheid voor overdracht van kennis en ervaring. Daarnaast kunt u door het indienen van een reisverhaal ook in aanmerking komen voor één van de jaarprijzen (zie verderop). De uitreiking van een prijs tijdens de Algemene Vergadering in maart is een eervolle gebeurtenis. Kent u medeleden, die een interessante of verre tocht hebben gemaakt, of daar leuk over kunnen schrijven, stimuleer ze dan om een verhaal in te sturen.

Uw reisverhaal kunt u inleveren via de website.

De reisverhalen worden ook op de website geplaatst en wel in  de rubriek zeilverhalen in het ledengedeelte. Een voordeel daarvan is dat er op de website met foto's en kaartjes gewerkt kan worden. U kunt maximaal 5 afbeeldingen (foto's en/of routekaartjes) toevoegen. Maar dat hoeft uiteraard niet.

Het maximum aantal woorden is 2000. Deze lengte vraagt van u dus dat u zich al schrijvend de vraag stelt, wat nu echt interessant voor andere zeilers is. De ervaring met ingezonden reisverhalen is  dat het de auteurs prima lukt om binnen deze omvang te blijven.

Het inleveren van uw reisverhaal gaat als volgt :

U kunt gewoon uw reisverslag maken in het tekstverwerkingsprogramma op uw eigen computer. Bent u tevreden, ga dan naar de site.

Ga u naar de reguliere kustzeilerssite  en klik op Mijn Kustzeiler. Je komt op de nieuwe  site  (e-captain).

Klik rechtsboven op Mijn Kustzeiler en log in.  Kies uit de lijst van mogelijkheden de optie Zeilverhalen  en selecteer vervolgens Zeilverhaal uploaden.
Rechtstreeks naar dit deel van  site kan ook : https://mijnkustzeiler.kustzeilers.nl/zeilverhaal-uploaden Log in en u bent bij het  upload scherm van uw reisverhaal.

Vul de vakken van het formulier in en plak de tekst van uw verhaal in het vak Verslag. Druk vervolgens op de knop Verzenden.

U krijgt een automatisch gegenereerd bericht in uw mailbox dat uw reisverhaal is ontvangen.  Maakt u zich géén zorgen als de lay-out  van uw verslag  is veranderd of verdwenen. De redactie van het jaarboek zorgt ervoor dat uw verslag qua vormgeving leesbaar zal zijn en in lijn met de lay-out van het jaarboek.

Géén bericht ontvangen ?  Kijk dan eerst in de map met spam of reclame of de terugkoppeling daar is terecht gekomen, voordat u contact opneemt met de webmaster. 

Foto's, maximaal  5, kunnen separaat worden gemaild naar webmaster@kustzeilers.nl 

 

Adviezen

Besteed aandacht aan het schrij­ven van een leesbaar verhaal en houd het beknopt. Delen uit uw logboek overschrijven, met de tijdstippen van zeilwis­selingen, motorgebruik en andere praktische handelingen tijdens de tocht zijn voor anderen niet interessant. Wel nuttig is informatie zoals  een goede ankerplaats, een kindvriendelijke haven, een tip voor het aanlopen van een haven, een bijzondere nautische ervaring, van welke gemaakte fouten hebt U geleerd, enz.

Nogmaals houdt het kort en bondig. Van een maandenlange interessante tocht is het misschien moeilijk een kort verslag te schrijven, maar probeer het toch in 2000 woorden te krijgen, het kan echt. De commissie heeft het recht om de verslagen in te korten, maar doet dat niet graag.

 

Jaarprijzen

Het beste verslag, naar het oordeel van de commissie, wordt beloond met de Journaalprijs. De commissie hanteert voor deze prijs de bovengenoemde criteria.

Indien U geen verslag inzendt, stuur dan toch de gegevens van uw reis in, zodat anderen op de hoogte zijn van de tocht die u gemaakt hebt, en op grond daarvan eventueel contact kunnen opnemen.

U kunt ook meedingen naar een van de beide afstandsprijzen, die de vereniging kent zonder een reisverhaal in te sturen (hoewel wij dat natuurlijk wel jammer vinden). U moet dan wel de volgende gegevens insturen: Naam van het schip en van  de schipper; datum en haven van vertrek en van terugkeer; en het verst verwijderde punt.

De Voorzittersprijs is de prijs voor de grootst afgelegde afstand. Voor deze prijs doen alle schepen mee. En de Zeepaardbeker is de afstandsprijs voor schepen met een maximale lengte op de waterlijn van 7.93m (26 ft) . 

De Jubileumschaal wordt toegekend voor een bij­zondere nauti­sche prestatie. Daarvoor is de inzending van een verslag echt nodig. De commissie kan deze prijs niet toekennen op basis “van horen zeggen”.

 

Wij zien uit naar uw bijdragen!

Namens de Jaarboekcommissie

Nico Bernts

voorzitter