Nieuwe scheepvaartroutes zuidelijke Noordzee

Met ingang van 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes zijn bedoeld om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te vergroten en het risico op milieuverontreiniging te beperken. De nieuwe scheepvaartroutes gelden vanaf 1 juni 2017 00.00 UTC.

De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.

De nieuwe routering leidt tot:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windparken;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;
• Aanpassing van ankergebieden.

Zie ook de flyer over de aanpassingen.