Ledenvergadering schrapt afstandseis

De leden van de Kustzeilers hebben met ruime meerderheid besloten de afstandseis te laten vervallen. Deze hield in dat nieuwe leden moesten aantonen een tocht van 100 zeemijl aaneengesloten of 300 zeemijl met onderbrekingen te hebben gezeild. Door deze eis te laten vervallen krijgen zeezeilers die nog niet aan de eisen voldoen ook de mogelijkheid lid te worden en zo de kennis en ervaring op te doen die nodig is om langere tochten op zee te zeilen. 

Het bestuur deed het voorstel de afstandseis te laten vervallen om zo de vereniging beter toegankelijk te maken voor aankomende zeezeilers. Dit omdat de afstandseis door veel zeilers als een barrière werd ervaren, aldus de toelichting van het bestuur. Het voorstel werd tijdens de Algemene Vergadering op 19 maart j.l. in Almere, na een stevige discussie, met ruime meerderheid aangenomen. 

De afstandseis gold al sinds de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers in 1946. Met de afstandseis wilden de oprichters voorkomen dat de vereniging een sociëteitsvereniging zou worden. Een van de tegenargumenten tijdens de Algemene Vergadering was dan ook de vrees dat door de afstandseis te laten vervallen het karakter van de vereniging, als club van actieve zeezeilers, zal gaan veranderen. Volgens het bestuur is die vrees onterecht omdat de vereniging nu eenmaal weinig te bieden heeft aan mensen die niet de zee op willen om uitdagende tochten te zeilen.