Doorvaart windparken

Vanaf 1 mei is het toegestaan met kleine schepen door drie windparken voor de Nederlandse kust te varen. Dat heeft Rijkswaterstaat vanochtend (7 maart) op de HISWA bekend gemaakt. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), het Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en het windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk. Doorvaart is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor de openstelling op 1 mei wordt gezien als een strafbaar feit en zal vervolgd worden.

Alleen schepen kleiner dan 24 meter mogen zich na 1 mei in windparken begeven en dan alleen als zij een AIS-transponder aan hebben staan en op VHF kanaal 16 uitluisteren. Bovendien zijn de windparken alleen overdag toegankelijk, er mag niet worden geankerd en schepen moeten een afstand van minimaal 50 meter tot de windturbines houden en 500 meter tot transformatorstations.

Al in 2015 was, vanwege het grote ruimtebeslag van windparken op de toch al drukke Noordzee, het besluit genomen doorvaart toe te gaan staan. Aanvankelijk was de planning dit per 1 april 2017 te effectueren, maar die datum is bijgesteld. De Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden blijven gesloten voor scheepvaart.

Alle informatie, regels en adviezen staat op de website van het Noordzeeloket.