Lid worden?

Lidmaatschap aanvragen

De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. Dat een lidmaatschap veel te bieden heeft blijkt wel uit de informatie op deze website, de zomer- en winteractiviteiten, het verenigingsblad De Drietand, het Jaarboek, etc. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers en om dat uitgangspunt te handhaven wordt van een nieuw lid ook enige ervaring met zeezeilen verwacht.

U kunt het lidmaatschap van de NVvK direct aanvragen via het digitale aanmeldingsformulier. Wilt u liever een opvraagbaar formulier dat u kunt printen, invullen en opsturen? Download dan Aanvraag Lidmaatschap NVvK of neem contact met het Bureau van de NVvK.

Om lid te worden moet hij of zij met een specifieke, verantwoordelijke taak hebben deelgenomen aan een ononderbroken tocht of wedstrijd van 100 zeemijl op het IJsselmeer, de Waddenzee of op open zee, danwel aan een onderbroken tocht van circa 300 zeemijl op de Waddenzee of op open zee. Daarnaast moet de aanvrager worden voorgesteld door iemand die tenminste 2 jaar lid is van de NVvK.

Als iemand niet aan het afstandscriterium voldoet, of niet direct een voorsteller kan vinden, kan hij of zij in aanmerking komen voor een kandidaat-lidmaatschap. Het kandidaat-lidmaatschap is practisch gesproken gelijk aan een normaal lidmaatschap. Door deelname aan activiteiten van de vereniging kan een kandidaat-lid in korte tijd ervaring opdoen en is een voorsteller snel gevonden, zodat hij of zij vervolgens gewoon lid kan worden. Met deze regels willen wij zeker niet het enthousiasme van toekomstige leden temperen, maar ze beogen slechts dat de NVvK blijft wat ze is: Een club van en voor zeezeilers.

Behalve gewone en kandidaatleden kent de vereniging ook jeugdleden tussen de 12 en 18 jaar, gezinsleden en donateurs.

Donateurs ontvangen de Drietand, kunnen deelnemen aan 'droge' evenementen en mogen de Algemene Vergadering als toehoorder bijwonen. Ze ontvangen niet het Jaarboek.

Inclusief lidmaatschap Watersportverbond  

De NVvK is aangesloten bij het Watersportverbond. Via de NVvK bent u dus tevens lid van het Watersportverbond en maakt u deel uit het van de georganiseerde watersport. In een aangepast artikel uit het clubblad van de Watersportvereniging Lelystad kunt u lezen welke voordelen dit voor u heeft

Lid van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen? Vraag dubbele afdracht terug

De vereniging heeft u dus veel te bieden. Maar de vereniging vraagt ook iets van haar leden, namelijk dat zij een zekere voorbeeldfunctie vervullen in de Nederlandse zeezeilerij, door het bevorderen van de veiligheid en het goed zeemanschap, het handhaven van goede omgangsvormen op het water en het helpen van elkaar en van anderen.

Gratis voor nieuwe leden

Nieuwe leden ontvangen als welkom de clubstandaard, de laatste Drietand en het Jaarboek. Nieuwe leden kunnen per direct deelnemen aan de lezingen en cursussen en mogen direct gebruik maken van het leden-tarief voor zeiltochten. Nieuwe leden en hun boot worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie voorgesteld, waardoor u snel kennis kunt maken met de vereniging, het bestuur en andere leden.  

Contributie

Contributie voor het jaar 2017

  • Gewone en kandidaat-leden   €102,-
  • Leden jonger dan 26 jaar € 34,45
  • Gezinsleden € 27,60
  • Jeugdleden € 19,90
  • Donateurs, minimum donatie € 53,-

Deze bedragen zijn exclusief afdracht aan het Watersportverbond van € 19,80 voor gewone- en kandidaat-leden en € 9,90 voor leden jonger dan 26 jaar, jeugdleden en gezinsleden

Het entreegeld bedraagt éénmalig € 35,00 voor elk nieuw lid.