Evenementen

Gedurende de wintermaanden organiseren we een uitgebreid programma met cursussen, workshops, lezingen en andere bijeenkomsten. Deze evenementen dragen bij aan een van de hoofddoelen van de vereniging, namelijk kennisoverdracht. Daarnaast bieden ze natuurlijk een mooie gelegenheid verenigingsgenoten te ontmoeten.

Het aanbod verschilt van jaar tot jaar. Er waren de afgelopen jaren curssussen en workshops over het splitsen van modern touwwerk, electronica aan boord, motoronderhoud, polyester repareren, astro-navigatie, DSC-gebruik etc. De cursussen en workshops vinden door het hele land verspreid plaats.

Voor de lezingen ontmoeten we elkaar op de zogeheten Winteravonden op diverse locaties in het land. Daar combineren we een gezellig weerzien met clubgenoten met een interessante lezing. De Winteravonden beginnen met een gezamenlijk diner, voor degenen die dat willen, waarna we voor de lezing aanschuiven. Wie nog wil napraten, blijft nog gezellig even naborrelen.

Naast de Winteravonden vormen ook de jaarlijkse "Alle Hens"-dag en de Veiligheidsdag vaste nummers in het programma. De Alle Hensdag bestaat uit een programma met een lezing en parallele workshops over onderwerpen als koken aan boord, ankeren, zeeziekte, weblog maken, veiligheid. En er is gelegenheid om informatie met elkaar te delen, over de mooiste of interessantste zeilgebieden. 

Op de jaarlijkse Veiligheidsdag staat steeds een aspect van de veiligheid van het zeilen op zee centraal. Zoals de menselijke factor. Want een schip is immers zo zeewaardig als haar bemanning.

Het complete programma met evenementen wordt gepubliceerd in de Agenda. Foto-impressies, links naar presentaties en andere achtergrondinformatie bij lezingen en cursussen staat in de rubriek "Terugblik" in het alleen voor ledengedeelte van de website.