Evenementen

Gedurende de wintermaanden organiseren we een interessant programma met cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten. Deze evenementen dragen bij aan een van de hoofddoelen van de vereniging, namelijk kennisoverdracht. Daarnaast bieden ze natuurlijk een mooie gelegenheid medekustzeilers te ontmoeten.

Het aanbod verschilt van jaar tot jaar. Zo zijn er workshops over het splitsen van modern touwwerk, elektronica aan boord, motoronderhoud, polyester repareren, astronavigatie, DSC-gebruik etc. Een indruk geeft het programma met lezingen, cursussen en workshopsuit 2016. De activiteiten en evenementen vinden plaats in (nautische) locaties verspreid over het land en worden georganiseerd zowel in het weekend als op een werkdag.

Bij de winterbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en huiskamerbijeenkomsten combineren we een gezellig weerzien met medekustzeilers met het opdoen van kennis over een bijzonder onderwerp of een boeiende lezing. De avondbijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk diner, voor degenen die dat willen, waarna we voor de lezing aanschuiven. Wie nog wil napraten, blijft nog gezellig even na borrelen.

Met regelmaat is er een “Alle Hens -dag”, georganiseerd door de evenementencommissie, met bijdragen van leden van de vereniging. Deze dag bestaat uit een programma met workshops over onderwerpen als koken aan boord, ankeren, zeeziekte, weblog maken, veiligheid. En er is gelegenheid om informatie met elkaar te delen, over de mooiste of interessantste zeilgebieden.

Op de “Veiligheidsdag”, die wordt verzorgd door de veiligheidscommissie,  staat steeds een aspect van de veiligheid van het zeilen op zee centraal. Zoals de menselijke factor. Want een schip is immers zo zeewaardig als haar bemanning.

Het complete programma met evenementen wordt gepubliceerd in de Agenda. Verslagen staan in het verenigingsblad Drietand. Foto-impressies, links naar presentaties en andere achtergrondinformatie bij lezingen en cursussen staat in de rubriek "Terugblik" onder het menu activiteiten in MijnKustzeiler van de website.