Driehoek Noordzee Challenge

Informatie

Driehoek Noordzee Challenge 2017

Eisen aan boot en bemanning
Uw boot moet voldoen aan de eisen op de veiligheidslijst; zie ook de bijbehorende toelichting. Deze veiligheidslijst is in januari 2017 door de veiligheidscommissie van de Kustzeilers aangepast, en gebaseerd op cat. 2 ISAF.

Reglement
Hier vindt u het reglement voor de Driehoek Noordzee met o.a. gedetailleerde informatie over het traject, inschrijving en kosten.

Informatiemiddag
Zie ook de presentatie die op de Informatiemiddag op 11 februari werd gegeven.

Vragen? Email: zzc@kustzeilers.nl