Meteorologische navigatie en routering met qtVLM software.

Datum: 
zaterdag 17 maart 2018
Status: 
Inschrijving alleen door leden
Locatie: 
Enkhuizen
Beschrijving: 

Cursus meteorologische navigatie en routering met qtVLM software.

Deze cursus, door Ruud Kattenberg, is een herhaling van de workshop van vorig jaar.

De cursus bestaat uit 2 delen van elk ca. 90 minuten, onderbroken door een lunch. Het eerste deel bestaat uit een presentatie over de principes van meteorologische navigatie en routering in het bijzonder. Het tweede deel is volledig interactief. Daarvoor worden de deelnemers uitgenodigd om hun eigen laptop mee te nemen. Ze worden vertrouwd gemaakt met de instellingen en bediening van de qtVLM routeringssoftware en kunnen die kennis dadelijk toepassen op hun eigen laptop. Daarna gaan zij zelf aan de slag met een aantal routes aan de hand van de actueel beschikbare weersinformatie.

Doelstelling
Doel van de cursus is dat de deelnemers naar huis gaan met een volledig werkend routeringsprogramma dat zij ook daadwerkelijk aan boord kunnen gebruiken.

- De software en de polaire diagrammen kunnen door de deelnemers kosteloos worden gedownload op een daarvoor speciaal ingerichte webpagina.
- Als deelnemers voorafgaand aan de cursus problemen ondervinden bij de installatie, kunnen zij per e-mail ondersteuning krijgen. Als dit niet tot resultaat leidt, kan niet worden deelgenomen.
- Naast de computerversie van qtVLM bestaan er van hetzelfde programma apps voor tablet en telefoon. Door hun sterk afwijkende bediening en instellingen maken de mobiele apps geen deel uit van de workshop.
- Elke deelnemer zal tijdens de cursus kunnen beschikken over een polair diagram voor zijn eigen boot. Hiervoor kunnen de gegevens van de desbetreffende boot worden ingevuld op een daarvoor speciale bedoelde webpagina.
- Deze service blijft ook na afloop nog enige tijd actief.
-Tijdens de cursus kunnen geen polaire diagrammen worden gemaakt.

Deelname staat open voor zeilers met zowel een Windows, Apple of Linux computer. Voorwaarde is dat zij voorafgaand aan de workshop een werkende versie van QTVLM op hun computer hebben geïnstalleerd. Het is niet nodig dat ze die ook kunnen gebruiken, dat is immers het doel van de workshop. Routeringssoftware vereist enige affiniteit en handigheid met computers en software. Dit betekent niet dat de deelnemers computerexperts hoeven te zijn maar wel dat zij over voldoende basisvaardigheden moeten beschikken (het  aanmaken van mappen of directory's, het opslaan van bestanden, het omgaan met e-mail attachments, het verbinding maken met een draadloos netwerk etc.).

Als leden voorafgaand aan de workshop problemen ondervinden bij de installatie, kunnen zij per e-mail ondersteuning krijgen. Als dit niet tot resultaat leidt, kan niet worden deelgenomen. Elke deelnemer zal tijdens de workshop kunnen beschikken over een polair diagram voor zijn eigen boot. Hiervoor kunnen de gegevens van de desbetreffende boot op een daarvoor ingerichte webpagina worden ingevuld. Deze service blijft ook na afloop actief.
Tijdens de workshop kunnen geen polaire diagrammen worden gemaakt.

Tijdens de workshop kunnen er geen computerproblemen worden opgelost of basisvaardigheden worden aangeleerd. Als zich problemen op dat gebied voordoen, zal de betreffende deelnemer worden gevraagd om mee te kijken met zijn buurman.
Na afloop van de workshop kunnen de meest belangrijke onderdelen worden teruggekeken in video’s op de website.

In verband met het interactieve tweede deel, is het aantal deelnemers maximaal 25. Enkele plaatsen zijn gereserveerd voor leden van de EWVA. Schrijf je dus snel in via deze link 
Kosten voor deze dag: 45 euro inclusief lunch. Dit bedrag kan worden overgemaakt op reknr NL62 INGB 0002618098 ovv cursus 17 maart
Als het maximumaantal is bereikt, stuur dan een email naar bureau@kustzeilers.nl Bij afmeldingen, krijgen leden op de wachtlijst alsnog de mogelijkheid om in te schrijven.  

programma

10.30 Ontvangst deelnemers
11.00 Begin ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.00 Begin middagprogramma
15.00 Einde programma

Deze cursus wordt gegeven in het clubhuis van de Enkhuizer Watersportvereniging ‘Almere’ (EWVA) in de Compagnieshaven boven de Mastenbar in Enkhuizen.
's avonds is er de lezing met Klaas Wiersma over de VOR, de oceaan als wedstrijdbaan. 

Enkhuizer Watersport Vereniging 'Almere'
Compagnieshaven 3c
1601 ZA Enkhuizen

Annuleringsvoorwaarden
Je inschrijving is definitief na overmaken van € 45,00 per persoon voor deze cursusdag. Afmelden kan alleen via een reply van de email ter bevestiging van de inschrijving.
1. Na annulering of afmelding vóór of op 12 maart 2018 wordt de bijdrage teruggestort.
2. Bij annulering ná 12 maart 2018 dient men de bijdrage te betalen/ worden inschrijfkosten niet teruggestort. Je kunt wel een vervanger sturen.
3. Bij afwezigheid op 17 maart 2018 dient de bijdrage alsnog te worden betaald/vindt geen terugbetaling plaats.
Indien bij 2. en 3. voorafgaand aan de cursus geen bijdrage is betaald  wordt alsnog een betalingsherinnering en/of een factuur verzonden naar de ingeschreven deelnemer.