De Nederlandse kust

Datum: 
vrijdag 27 oktober 2017
Status: 
Inschrijving alleen door leden
Locatie: 
Kampen
Beschrijving: 

De Nederlandse kust: van Het Zwin tot de Dollard

Lezing: Joep Dirkx

De Nederlandse kust. Gaan we het daar een hele avond over hebben? Voor veel zeilers zal de Nederlandse kust niet veel meer zijn dan dat wat aan het begin van een zeiltocht langzaam maar zeker achter de horizon verdwijnt, of aan het einde van een zeiltocht weer aan de einder opdoemt. Spectaculair kun je de Nederlandse kust zo op het eerste gezicht dan ook niet noemen. Geen torenhoge kliffen, maar een blanke top der duinen die veelal pas in zicht komt nadat al lang de rookpluimen van de Hoogovens zijn gespot.

Toch is onze kust veel boeiender dan ze misschien op het eerste gezicht lijkt. Kijk alleen maar eens naar de verschillen die je ziet als je op een kaartje van Nederland de kustlijn volgt van Het Zwin in het zuidwesten tot de Dollard in het noordoosten. Verschillen die alles te maken hebben met de vormende krachten van rivieren, zeestromen, wind, verwoestende overstromingen en het gewroet van zowel onze voorouders als hedendaagse ingenieurs. Dat alles maakt dat Nederland misschien geen spectaculaire kliffen heeft, maar wel een kustlijn die uniek is in zijn soort. Neem de duinen. Ons kleine land herbergt niet alleen zo’n 10% van alle Noordwest-Europese duinen, maar dat zijn dan ook nog eens bijzonder gave duinen. Vergelijk onze duinenkust maar eens met de bijna volledig volgebouwde Belgische kust, waar weinig meer van de oorspronkelijke duinen terug te vinden is.

Hoe dat komt, is één van de onderwerpen in deze lezing waarin we de Nederlandse kust over de hele lengte verkennen; zowel de huidige Noordzeekust als de kust zoals die er uit zag voordat Deltawerken en Afsluitdijk haar inkortten. We onderzoeken wat zo bijzonder is aan onze kust en wat maakt dat ze er uit ziet zoals ze er uit ziet. Waarom zijn de Zeeuwse stromen zo anders dan de Wadden? Wat vormde de kliffen langs de Friese kust? Is Nederland eigenlijk wel een delta? Om die vragen te beantwoorden zullen we soms diep in de geschiedenis moeten duiken en zowel middeleeuwse overstromingen als ijstijden tegenkomen, maar ook op meer recente ontwikkelingen stuiten, zoals die om de effecten van klimaatverandering op te vangen of vanwege het Natura 2000-beleid. 

De lezing is gratis, inschrijven via deze link 

Praktische gegevens;

Datum: vrijdag 27 oktober 2017 
Locatie: Meet-Point Events & Partycenter; Monte Carlozaal

Adres: Veerweg 5
8262 BJ Kampen
www.meet-point.info
telnr. 06-15081534

Opening zaal: 19.15 uur; Aanvang lezing: 19.45 uur

Zoals jullie gewend zijn sluiten we de avond af met een borrel om nog na te praten n.a.v. deze interessante lezing. 

De evenementencommissie