Veelgestelde vragen

 

Elk jaar krijgen wij veel vragen. De meest voorkomende hebben wij hier samengevat. Leest u vooral de toegestuurde documentatie en de reglementen goed door. Op vrijwel alle vragen die wij krijgen staat het antwoord in de reglementen.

Waarom staat er IJselmeer (met één s) op de plaquette?

Dit heeft een historische achtergrond, lees hierover meer in "De historie van de plaquette".

Op welke wijze moet ik de boeien op de Wadden- en Noordzee ronden?

De juiste wijze van ronden is afhankelijk van de loop van het vaarwater. U moet de boeien (verlicht en onverlicht) aan de zijde van het vaarwater voorbijvaren, tenzij het een boei is die vermeld staat in de rakkentabel. Zie de Wedstrijd- en Tochtbepalingen 5.1 en 5.2. De afstanden in de rakkentabel voor de Waddenzee zijn dan ook berekend volgens de loop van het vaarwater. Zie ook de afbeelding, waarop e.e.a. wordt verduidelijkt.

Als ik in Den Oever start en ik wil na het ronden van de WV12 terugvaren naar de Waddenzee, dan mag dat toch niet omdat ik dan het eerste rak 2x vaar en dat is toch verboden?

Nee, want dan vaart u het rak door de Afsluitdijk: WV12 <-> M15-W2.  De sluispassage's zijn gekoppeld aan deze rakken en de sluiscompensatie wordt dan automatisch toegekend. De stickers met de naam van de starthavens gebruikt u alléén voor de start en niet voor de sluispassage's. Hetzelfde geldt voor de starts in Kornwerderzand, Enkhuizen Noord- en Zuid.

Waar moet ik de lijst met bemanningslicenties inleveren?

Er hoeft niets ingeleverd te worden. De deelnemende boot moet de licenties aan boord hebben. Dit wordt steeksproefgewijs door het wedstrijdcomite gecontroleerd.

Moet ik de nachtbediening van het Naviduct bij Enkhuizen, en de Stevinsluis bij Den Oever zelf aanvragen?

Nee, de nachtbediening is reeds vanuit de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace geregeld.

Moeten de Tochtdeelnemers ook een bemanningslicentie aanvragen?

Nee; de Tocht is géén wedstrijd.

Kan de 24 Uurs Zeilrace worden afgelast?

Inderdaad,  de 24 Uurs Zeilrace kan vanwege weersomstandigheden worden afgelast of uitgesteld. Zie voor de procedure artikel 11.3 en 11.4 van de wedstrijd en tochtbepalingen.

Wat moet ik nu eigenlijk als verlichting voeren?

Om elke verwarring uit te sluiten en veiliger te varen is voor alle deelnemers verplicht: een rondschijnend driekleurig toplicht in de top van de mast. Voor schepen met een draaibare mast geldt; bij brandend driekleurentoplicht moet de mast in de middenstand gefixeerd zijn. En starten zonder brandend driekleurig toplicht betekent diskwalificatie! Tijdens de sluispassages voert U natuurlijk de verlichting voor een motorvaartuig.

Wanneer mag ik de Waddenzee en Noordzee bevaren?

U mag ten alle tijden het Wad en de Noordzee op. U krijgt een compensatie voor het schutten. Bij het varen op het Wad en Noordzee gelden zwaardere veiligheidseisen, o.a. een reddingsvlot, zie de Aankondiging.

Mag ik van het IJsselmeer naar het Markermeer?

Ja. Als u op het IJsselmeer gestart bent kunt u zonder problemen 2x schutten in het Naviduct bij Enkhuizen. U krijgt dan ook twee keer compensatie voor het schutten.
Als u op het Markermeer start, en geschut bent naar het IJsselmeer, mag u niet meer terug naar het Markermeer, het sluisrak zou dan 3x gebruikt worden!

Mag ik op de Waddenzee en Noordzee, als mijn diepgang het toelaat, een stuk van het betonde vaarwater afsnijden?

Nee, dit staat vermeld in de wedstrijd en tochtbepalingen 5.2. De laterale (rood/groene) betonning moet aan de zijde van het vaarwater worden voorbijgevaren. Dit geldt ook voor onverlichte betonning. Zie de afbeelding.

Hoe moet ik de boeien eigenlijk ronden?

In de wedstrijd- en tochtbepalingen wordt dit uitgelegd onder punt 5. Er is ook een ezelsbruggetje dat u kunt gebruiken als u weet wat de volgende boei zal zijn. Rond in dat geval de boei aan de kant die het verste weg is van de volgende boei. Of nog anders gezegd: altijd de buitenbocht. Afsnijden is uit den boze. Zie de afbeelding.

Hoe zit het nu eigenlijk bij de Finish?

Bestudeer de situatie bij de finish goed. Er zijn twee finishlijnen: een voor de race en een voor de tocht. Wanneer u de verkeerde finishlijn passeert bent u niet gefinished en wordt u in de uitslag met DNF vermeld. Zie de afbeelding.

Als ik een foutieve barcodesticker geplakt heb, ben ik dan direct gediskwalificeerd?

Nee, het is een zeilwedstrijd, geen plakwedstrijd. Daarom vragen we ook handmatige invulling van de verklaring. Begin met het invullen van de verklaring aan de hand van het logboek, en controleer of dit 1 : 1 overeenkomt. Ga dan de bijbehorende barcodestickers plakken. Heeft u nu een plakfout gemaakt, is er niets aan de hand, u heeft immers goed geschreven!

Ik ben een keer gediskwalificeerd omdat ik bij twee opeenvolgende rakken, die nagenoeg in elkaars verlengde liggen, de tussenliggende boei niet vermeld heb. Dat is toch onredelijk? Het maakt voor de gevaren afstand niets uit!

Helaas, bij de uitslagverwerking kunnen we niet afwijken van de rakken zoals die vermeld staan in de tabellen IIIa, b en c. Het door U vermelde rak word als “onbekend” aangemerkt. Dit benadrukt het belang van een goede controle voordat U uw verklaring inlevert!

Kan ik na het inleveren van mijn verklaring, als ik tot de ontdekking kom dat ik fouten gemaakt heb bij het invullen, deze terugvragen en wijzigen?

Nee; bij inlevering van de verklaring wordt uw deelnemersnummer gescand en uw gegevens worden direct gekoppeld aan de start- en finishbestanden. De gehele uitslagverwerking zou stilgelegd moeten worden om aan uw verzoek te kunnen voldoen. In wedstrijdbepaling 15.5 wordt er nadrukkelijk op gewezen dat na inleveren uw verklaring onherroepelijk is geworden. Laat daarom de verklaring door meerdere bemanningsleden controleren of deze 1 op 1 overeenkomt met uw logboek. Wel kunt u eventueel bij balie 2 verhaal halen nadat uw formulier is verwerkt. Dit heeft echter alleen zin als u verkeerd heeft geplakt maar correct heeft geschreven. Dit is bijna nooit nodig omdat de organisatie alle formulieren die fout hebben geplakt handmatig controleert of er wellicht wel correct is geschreven.